Welkom bij Up-Start

Sinds 25 Oktober is deze site actief. Met deze site en degene die er eraan verbonden heb, heb ik de ambitie de grootste kennisbank voor alles omtrent uitkeringen, reïntegratie, subsidieregelingen en opleidingen van Nederland te maken.

Het idee is ontstaan omdat ik als reïntegratiecoach net voor mezelf begonnen ben en ik vaak lang moest zoeken naar alle mogelijkheden regeltjes, subsidies, vacatures enz. Dit deed me besluiten alles samen te brengen onder de naam Up-Start .

deze site is onder constructie 

ontslagplan nog niet van tafel

Bron: www.cnvinactie.nl

Het CNV blijft in bezorgd over de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te versoepelen. Het kabinet is nog steeds aan zet, ook na het intrekken van de steun van het CDA. 

Lees verder...

plichten wet werk en bijstand

Als u een bijstandsuitkering hebt, hebt u een aantal verplichtingen. Lees verder...

Hoe vraag je een bijstanduitkering aan

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het CWI stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente. U ontvangt vervolgens binnen acht weken een beschikking. Na het aanvragen van de uitkering bij het CWI hebt u recht op een voorschot. Lees verder...

wet werk en bijstand

Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt de gemeente u te zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden hebt, kunt u onder bepaalde voorwaarden een bijstandsuitkering krijgen. Dit staat in de Wet werk en bijstand (WWB). Gemeenten voeren deze wet uit. Lees verder...

CDA steunt ontslagplan niet langer

bron: trouw 01-11-'07

De CDA-fractie trekt haar handen af van het ontslagplan van minister Donner. Coalitiepartners PvdA en CU waren eerder al fel tegen.

Lees verder...

Solliciteren boven je 45e helpt niet

Bron:http:www.dag.nl 
Twintig sollicitatiebrieven in een jaar, en nog geen werk.
Lees verder...

Bonden gaan actie voeren tegen dwarsbomen banenplan door werkgevers

Bron: pzc 30-10-'07

Vakcentrales laken ophouden banenplan door bedrijven.

De vakcentrales FNV, CNV en MHP verwijten de werkgevers dat die het kabinet chanteren in de discussie over het ontslagrecht.

Lees verder...

CNV wil opvang van kinderen bij buren en familieleden vergoeden

Bron: pzc 30-10-'07

"Niet alleen geld voor ouders die op officiële opvang beroep doen" 

Lees verder...

re-ïntegratie:ziektewet

bron: http://www.uwv.nl 

U hebt recht op een Ziektewet-uitkering van UWV, en bent ziek. Samen met uw werkgever probeert u weer aan het werk te gaan. Dit heet re-integratie. Heeft u geen werkgever (meer)? Dan probeert UWV samen met u om u weer aan het werk te krijgen. Na uw ziekmelding neemt UWV contact met u op om de eerste afspraken te maken.  

Lees verder...

reïntegratie

Wanneer u een uitkering van UWV krijgt, wil UWV u graag helpen om weer aan het werk te komen. U kunt dan hulp krijgen van een arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van UWV.

De arbeidsdeskundige of re-integratiecoach kan u helpen bij het zoeken naar werk dat past bij uw kennis en vaardigheden én uw mogelijkheden. Ook als daarvoor technische aanpassingen aan uw werkplek of andere voorzieningen nodig zijn, kan een arbeidsdeskundige u daarbij adviseren en helpen dat voor u te regelen.

Sollicitatietips voor 45-plussers

bron:http://www.werk.nl

Solliciteren is uzelf verkopen. Leg de nadruk op uw sterke kanten. Werkgevers vinden werkervaring belangrijk. Toon uw persoonlijkheid en maak uw waarde voor de organisatie duidelijk.

Lees verder...

Mogelijkheden voor 45-plussers

bron: http://www.werk.nl

Werk- en levenservaring biedt 45-plussers een goede kans op werk. U kunt zelf veel doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Denk aan het volgen van een opleiding of het laten toetsen van uw ervaring.

Lees verder...

CWI helpt 45-plussers aan werk

Bron: http://www.werk.nl 

Goed nieuws voor 45-plussers. CWI is gestart met het project Talent 45-plus. De komende twee jaar gaat CWI 30.000 45-plussers aan werk helpen. CWI heeft 300 45-plusadviseurs, die u kunnen helpen bij het vinden van een baan, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Bij CWI kunt u tests maken om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden. Vraag uw adviseur naar de competentietests. Informeert u ook naar de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten. Zelfstandig ondernemerschap is voor veel 45-plussers een goede manier om werk te vinden.

Lees verder...

Bonus voor werknemer met handicap

Uit: Het Reformatorisch Dagblad: 31-10-'07

(ANP) Gemeenten krijgen volgend jaar een bonus als ze erin slagen mensen met een arbeidshandicap bij een gewone werkgever aan het werk te krijgen in plaats van in een sociale werkplaats. De Tweede Kamer stemt in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb (sociale zaken) hiertoe.

Lees verder...

De up-Start Vacaturebank

http://up-startvacaturebank.startspot.nl

 

Onze Ambitie: De grootste vacaturebank van Nederland worden. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig ik ben bezig de vacaturebank in te vullen met vacatures maar de vraag is welke vacatures willen jullie er als volgende op?

Ga daarom naar onze poll en vul hem in

WIA

Voorheen kwam een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking voor een WAO-uitkering. Is uw werknemer op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden? Dan komt hij of zij na 2 jaar ziekte mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het uitgangspunt van de WIA is dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. Ook mensen die nooit meer kunnen werken - volledig en duurzaam arbeidsongeschikten - kunnen binnen de WIA een uitkering krijgen Lees verder...

Wajong

Was u voor uw 17e verjaardag al gehandicapt of langdurig ziek of was u student en jonger dan 30 toen u gehandicapt raakte of langdurig ziek werd? U bent dan door ziekte of handicap al op jonge leeftijd moeilijk of niet in staat om te werken. U krijgt misschien een uitkering voor jonggehandicapten. Deze uitkering heet een Wajong-uitkering. U hoeft dan niet voor inkomen afhankelijk te zijn van uw ouders/verzorgers of de bijstand.

Lees verder...

Apartheid in het onderwijs leidt tot Wajong-drama

 Bron: Forumpagina Volkskrant 18-10-2007 
Steeds meer jonge mensen met een beperking krijgen een Wajong-uitkering. Deskundigen spreken van een nieuw WAO-drama. De kiem van dit drama ligt in het onderwijs, meent Ad Poppelaars directeur van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad.
Lees verder...

gratis zeurarmbandje

http://www.complaintfreeworld.biz/13frbr.html

 

gratis zeurarmbandjes

 Een gratis zeurbandje om het zeuren de wereld uit te helpen

een kaarsje voor jullie

http://www.gratefulness.org/candles/message.cfm?l=duc&cid=4612951 alsjeblieft een kaarsje voor jullie

een kaarsje voor iedereen die het moeilijk heeft